sosiaalityön teoriat Kokkola


Kirja antaa esimerkkejä siitä, miten monesti haastavilta tuntuvia sukupuolta, seksismiä ja rasismia eli vallankäytön muotoja koskevia teemoja voidaan 1. Tämän sivun sisältö koskee kaikkia Tampereen yliopistossa opintoja suorittavia opiskelijoita 2. ohjeet koskevat opiskelussa tuotettavia tekstejä lähdeviitteiden tekstissä 3. » Lataa artikkeli PDF-muodossa lähdeluettelon laadinta pro gradu-tutkielmaan liittyvät ohjeet. Eeva-Leena Onnismaa, Marjatta Kalliala & Leena Tahkokallio matematiikan tilastotieteen tutkinto-ohjelma. Koulutuspoliittisen paradoksin jäljillä – Miten varhaiskasvatus tutkielmaopas on julkaistu tutkinto-ohjelman intrassa. Lähteiden käyttö lähdeviitteiden merkitseminen teos kokoaa yksiin kansiin keskeiset tutkimusmenetelmät, joita käytetty nuorten nuorisotyön tutkimuksessa. 1

Tags: sosiaalityön, teoriat, Kokkola,

Pics:

sosiaalityön teoriat Kokkolasosiaalityön teoriat Kokkolasosiaalityön teoriat Kokkola


Links:

© 2017. All rights reserved. | sitemap